Gimbal Moza Air version 2.0 load 3.2kg

10,500,000 9,000,000

 Cực kỳ hoàn hảo dành cho camera Mirrorless và DSLR với mức giá ko thể hợp lý hơn.

 Thời gian hoạt động đến 8 tiếng.

Xem review tại đây: https://youtu.be/OloEPHCJnO4

Compare