Giá gắn cắn miệng chuyên dụng

680,000

Mô tả

Quay phim không cầm tay với giá cắn miệng tiện dụng, tuyệt vời cho các cảnh quay POV trong nhiều môi trường. Sản phẩm tương tác tốt với các ngàm để thay đổi và cất trữ sau khi dùng, đi kèm với Floaty để bảo vệ thiết bị trong nước. Cả hai đều có thể được dùng riêng biệt hoặc tích hợp 2 trong 1.

Cảnh báo: Người dùng 12+.